JAK SE POZNÁ KVALITNÍ SOUDNÍ ZNALEC?

30.09.2014

Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

Znalecké posudky vycházejí z občanského, obchodního i trestního práva a pro všechny tyto účely jsou potřeba speciální a kvalifikovaní soudní znalciZnalecký posudek je obvykle vyžadován v těchto případech:

 

Kvalitní posudek od jmenovaného soudního znalce
Soudního znalce může vykonávat však pouze osoba, která byla podle zákona k této činnosti ať už soudem či ministrem financí jmenována. Jsou jmenování podle odbornosti a podle toho mají také pravomoci pro tvorbu znaleckých posudků. Všichni znalci musejí být evidováni a jejich seznam je k dispozici k nahlédnutí na oficiálních stránkách jak znalecké komory, tak i na oficiálním webu českého soudnictví.


Soudní znalec, pokud jeho znalecký posudek je vyžadován soudem, nikdy nemá pravomoc nikterak rozhodnout. Soudní znalec zkrátka vypracuje pouze zprávu, na jejímž základě učiní následně soudce rozhodnutí. Vždy je pouze o poradní orgán.
Člověk se pak nejčastěji se znalcem setká při koupi či prodeji nemovitosti. Stát za každý převod nemovitosti požaduje vybrat patřičnou daň odvislou od výše prodejní ceny. Aby se zabránilo záměrnému snižování a podhodnocování prodejní ceny nemovitostí na smlouvě a skutečné platbě částky vyšší, jistí zákon převod nemovitostí znaleckým posudkem. Obvykle je tedy ze zákona nutné, aby prodávající požádal soudního znalce, aby na danou nemovitost zpracoval znalecký posudek.


Dobrý znalecký posudek vychází ze skutečných parametrů
Znalecký posudek, má-li být kvalitní, vychází ze skutečných parametrů, takže soudní znalec obvykle objekt navštíví, prozkoumá ho, porovná případně s výkresy a vypočítá cenu podle zákona o oceňování majetku. Uplatňují se zde použité materiály, stáří nemovitosti, ale i faktory nepřímo ovlivnitelné jako velikost města a další koeficienty, které zvyšují či případně snižují celkový výpočet.
Následně je ve znaleckém posudku znalcem navrhnuta cena, která ale nemusí naprosto odpovídat skutečnosti a tržní nabídce v dané lokalitě, proto například banky vyžadují pro poskytování hypoték odhad tržní hodnoty a nikoliv odhad soudním znalcem, jelikož odhad tržní hodnoty koresponduje se situací na trhu. Znalecký posudek tak přinese informaci o domu v takovém ohledu, kolik skutečně stál.


Špatní znalci zatím přežívají - zatím
Soudní znalci tak dnes mají relativně beztrestné povolání a při jejich špatném odhadu mohou poškodit celou řadu dalších subjektů, ať už vědomě či neúmyslně. Znalci rozhodují o celé řadě sporů, avšak stávající právní předpisy nejsou dostatečně účinné v jejich dohledu.
Ministr Pospíšil se však snaží, aby se toto zlepšilo. Dnes je soudní znalec velice složitě postihnutelný. V budoucnu by však měl podle ministerstva každý nekvalitní znalecký posudek, nedodržení lhůty pro vypracování či bezdůvodné odmítnutí být sankcionován pokutou až 100 000 Kč. Dalším trestem prý bude i vyškrtnutí z listiny znalců. Zajímavá se zdá i myšlenka takzvaně třikrát a dost.
Podle ministra prý bude možné vyškrtnout soudního znalce, i když se nedopustí zásadního přestupku, avšak v předešlém období spáchá tři menší přestupky. Vše je zatím ve fázi vývoje a zákon začne nejdříve platit na konci letošního roku. Už teď se snad ale blýská na lepší časy.


Zdroj:www.usporim.cz

Aktuality

Jak poznáte, že jsou služby soudního znalce dobře odvedené? Jak poznáte, že je znalecký posudek kvalitní? Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

 ... více

Řešíte problém a potřebujete využít služeb soudního znalce, ale nevíte jak postupovat? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení vaše problému je zvednout telefon a zavolat nám. My vám vše důležité a potřebné sdělíme. Pokud ale přece jen chcete být připraveni ještě předtím, postupujte podle následujících kroků. Využít služeb soudních znalců není nic složitého.

 ... více

Při výběru pojišťovny byste měli porovnávat především pojistné. Tedy rozsah pojistné ochrany, kde byste se měli zaměřit na výši limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je omezeno limity krytí, které se dělí na limit na zdraví a majetek. Minimální limit krytí je podle zákona ve výši 35 milionů Kč na zdraví a 35 milionů Kč na majetek. V nabídkách českých pojišťoven naleznete povinné ručení s těmito minimálními limity i s limity řádově vyššími. Další, co můžete porovnat, je rozsah asistenčních služeb. Každá pojišťovna poskytuje rozdílné služby. Vždy by měly zahrnovat příjezd asistenční služby na místo dopravní nehody, další doplňkové služby jako odtah vozu, proplacení neplánovaného ubytování v hotelu nebo právní pomoc poskytují jen některé pojišťovny.... více

Evropský trh se v březnu meziročně zmenšil o 4,7 %, nejvíc utrpěl Fiat. Čísla jsou stále zkreslená šrotovným, v březnu 2010 ještě dobíhaly některé programy.
Fiat, Ford a Renault vedly v březnu evropské statistiky poklesu prodejů nových aut. Evropské trhy klesaly v jedenácti z dvanácti posledních měsíců. Situace se dál zhoršuje, přestože už vloni byla špatná: evropané si v roce 2010 odvezli domů 13,8 milionu nových aut ve srovnání se sedmnácti miliony v roce 2007. Zájem o nové vozy za poslední rok (3/2010-3/2011) ochladl o 4,7 procenta, čísla jsou však stále zkreslená šrotovným - efekty posledních velkých programů dozněly právě vloni v březnu. Výsledky za duben tak budou vypadat úplně jinak.... více

Ke koupi jsou v Česku desítky tisíc nemovitostí. K investování se jich však hodí jen málo. Jak se v nabídkách neutopit a volit správně? Není to jednoduché, přesto jsou v Česku stovky, možná tisíce lidí, kteří to dokázali a jsou dlouhodobě úspěšní, krize nekrize.
V minulém díle Reality show jste se dozvěděli, že je v zásadě dvojí druh investování do nemovitostí. Jednak investice spekulativní, kdy se snažíme výhodně koupit a rychle ještě výhodněji prodat, a jednak investice dlouhodobá, od níž očekáváme pravidelný a jistý výnos. A právě o tomto typu investic bude dnešní díl našeho seriálu.... více

Činnost soudních znalců provádíme na základě:

zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák. č. 36/1967 Sb., živnostenských listů pro činnost technických poradců, finančních, organizačních a ekonomických poradců, autorizačních oprávnění

Na činnost soudního znalectví a vystavování znaleckých posudků jsme pojištěni.

Pobočka Soudní znalci Brno

K sídlišti 778/8
Brno 643 00

+420 608 050 001

info@znalci-posudky.cz